Herroepingsrecht

Herroepingsrecht en gevolgen

3. Herroepingsrecht en gevolgen

Consumenten hebben een herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand in overeenstemming met § 355 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Als consument heeft u daarom het recht om uw contractverklaring in te trekken in overeenstemming met het volgende herroepingsbeleid. Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH, Rehagen 52 in 30165 Hannover - Duitsland / Fon: +49 (0) 511-78094370 / Fax: +49 (0) 511-78094379 / E -Mail: info@chocolats-de-luxe.de) door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Niet / voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Volgens artikel 312 g (2) nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument zijn.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, overeenkomstig artikel 312 g (2) nr. 2 BGB.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in overeenstemming met artikel 312 g (2) nr. 3 BGB voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun zegel na levering is verwijderd.

Einde herroeping

-------------

Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
- Aan chocolats-de-luxe.de GmbH, Rehagen 52, 30165 Hannover, faxnummer: 0511-78094379,
E-mailadres: info@chocolats-de-luxe.de:
- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Waren (*) /
de levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam van de consument (en)

Naar de startpagina gaan
klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00