Opdruk

Chocolats-de-luxe.com GmbH
Rehagen 52
30165 Hannover

info@chocolats-de-luxe.de

http://www.Chocolats-de-luxe.com

Telefoon: +49(0)511-78094370
Fax: +49(0)511-78094379

BTW-nummer: DE 244 327 056

Handelsregister: arrondissementsrechtbank Hannover HRB 208464
Algemeen directeur Michaela Schupp

Klik hier voor: Contactformulier - ALGEMENE VOORWAARDEN - Recht op annulering

Alternatieve geschillenbeslechting op grond van art. 14 lid 1 ODR -VO en § 36 VSBG
De  Europese  Commissie  biedt  een  platform  voor  online geschillenbeslechting  (OS) , te vinden op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Bio-CERTIFICERING:
Chocolats-de-luxe.com GmbH is Bio-gecertificeerd DE-ÖKO-007

LUCID-verpakkingsregister:
DE3346891278956-V

MEDIAAUTORITEIT: 
Verantwoordelijke regelgevende en toezichthoudende autoriteit:
Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM)
Seelhorststr. 18, 30175 Hannover,
Telefoon: +4951128477-0, Fax: +4951128477-36
eMail: info@nlm.de  Website: www.nlm.de

 

Alle inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden, alle informatie zonder garantie, wijzigingen voorbehouden.

Disclaimer:

De firma Chocolats-de-luxe.com GmbH en derden van wie de firma Chocolats-de-luxe.com GmbH informatie op de website ter beschikking stelt, zijn ondanks zorgvuldige verkrijging en verstrekking niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van dit informatieaanbod.

De firma Chocolats-de-luxe.com GmbH heeft niet alle informatie waarop de documenten zijn gebaseerd zelf gecontroleerd. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door de verspreiding/het gebruik van deze informatie of in verband met de verspreiding/het gebruik van deze informatie. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van andere links op onze website.

Copyright
Copyright © Chocolats-de-luxe.com GmbH. Alle rechten voorbehouden.
© copyright van alle foto's door Chocolats-de-luxe.com GmbH en de fabrikanten.

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van Chocolats-de-luxe.com GmbH of de webmaster en is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van deze site mag niet worden gereproduceerd in welke vorm dan ook (fotokopie, microfilm of enig ander proces) of verwerkt, gedupliceerd of gedistribueerd met behulp van elektronische systemen zonder schriftelijke toestemming van Chocolats-de-luxe.com, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Foto's op deze pagina's kunnen onderhevig zijn aan het "recht op eigen beeld" in overeenstemming met KUG en zijn niet bedoeld voor publicatie buiten deze pagina's. Reproductie is uitdrukkelijk verboden. Als je foto's nodig hebt, neem dan contact met ons op of raadpleeg de pagina met het geautoriseerde beeldarchief.

Disclaimer
Deze website vertegenwoordigt de tijdelijke status van een continu werkproces. Hoewel de grootste zorg is besteed aan de samenstelling van de informatie op onze webpagina's, kan Chocolats-de-luxe.com GmbH geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, juistheid of volledigheid ervan.

In geen geval kan Chocolats-de-luxe.com GmbH aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of in verband met het gebruik van de hier aangeboden informatie, hetzij directe of indirecte schade of gevolgschade inclusief winstderving of schade als gevolg van gegevensverlies.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze server zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Handelsmerken en copyright
Voor zover merknamen en handelsmerken op deze website worden genoemd, zijn deze zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke etiketteringsrecht en, indien van toepassing, de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars.

Als we onopzettelijk auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden, is dit onbewust gebeurd. Breng ons in dit geval kort op de hoogte en wij zullen de betreffende afbeelding/informatie verwijderen of labelen.
Houd in dit verband rekening met je:

Plicht om schade te minimaliseren / Plicht om schade af te wenden
In geval van geschillen over merken en handelsmerken, auteursrecht of copyright, mededingingsrecht en domeingeschillen, etc., neem dan vooraf contact met ons op om onnodige juridische geschillen en kosten te voorkomen. Nota's voor juridische kosten (of vergelijkbaar) zonder voorafgaand contact met ons worden afgewezen als ongegrond in de zin van de plicht om schade te beperken of af te wenden.

Spam / verzenden van reclame
Het opnemen van namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen in de wettelijke kennisgeving vormt geen verzoek tot het verzenden van informatie waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. We behouden ons het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen afzenders die dit verbod overtreden.

Linksnaar andere websites
Deze site bevat links naar websites van andere aanbieders. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de inhoud en vormgeving van deze websites en derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen de beheerders van de gelinkte sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Naar de startpagina gaan
klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00