afdruk

chocolats-de-luxe.de GmbH
Helmkestr. 5A
30165 Hannover

info@chocolats-de-luxe.de

http://www.chocolats-de-luxe.de

Telefoon: +49 (0) 511-78094370
Fax: +49 (0) 511-78094379

BTW-nummer: DE 244327056

Handelsregister: Kantongerecht Hannover HRB 208464
Directeur Michaela Schupp

Klik hier voor: contactformulier - voorwaarden - herroepingsrecht

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1 ODR -VO en § 36 VSBG
De Europese Commissie vertegenwoordigt een platform naar Online geschillenbeslechting (OS) klaar je onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vind. We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure.

ORGANISCHE CERTIFICERING:
CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GmbH is biologisch gecertificeerd DE-ÖKO-007

LUCID-verpakkingsregister:
DE3346891278956-V

 

Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden, alle informatie zonder garantie, wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

Disclaimer:

Het bedrijf chocolats-de-luxe.de GmbH en derden van wie het bedrijf chocolats-de-luxe.de GmbH informatie op de website verstrekt, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van dit informatieaanbod, ondanks zorgvuldige aanschaf en verstrekking.

Het bedrijf chocolats-de-luxe.de GmbH heeft niet alle informatie waarop de documenten zijn gebaseerd zelf gecontroleerd. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de verspreiding / het gebruik van deze informatie of in verband met de verspreiding / het gebruik van deze informatie. We distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van andere links op onze website.

auteursrechten
Copyright © Chocolats-de-luxe.de GmbH. Alle rechten voorbehouden.
© copyright van alle foto's door chocolats-de-luxe.de GmbH en de fabrikanten.

De inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van Chocolats-de-luxe.de GmbH. of zijn webmaster en beschermd door copyright. De inhoud van deze site mag in geen enkele vorm (fotokopie, microfilm of enig ander proces) worden gereproduceerd, verwerkt, gedupliceerd of verspreid met behulp van elektronische systemen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zonder schriftelijke toestemming van Chocolats-de-luxe.de.

Foto's op deze pagina's kunnen onderworpen zijn aan het "recht op eigen afbeelding" in overeenstemming met KUG en zijn niet bedoeld voor publicatie buiten deze pagina's. Duplicatie is uitdrukkelijk verboden. Heeft u foto's nodig, neem dan contact met ons op of neem een kijkje op de goedgekeurde beeldarchiefpagina.

Disclaimer van aansprakelijkheid
Deze website toont de tijdelijke status van een continu werkproces. Hoewel de informatie op onze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Chocolats-de-luxe.de GmbH niet garanderen dat deze up-to-date, correct of volledig is.

In geen geval kan het Chocolats-de-luxe.de GmbH kan verantwoordelijk worden gehouden voor alle schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of in verband met het gebruik van de hier verstrekte informatie, of het nu gaat om directe of indirecte schade of gevolgschade, inclusief gederfde winst, of schade die ontstaan door het verlies van gegevens.

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze server zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Handelsmerk en copyright
Als de genoemde merken en handelsmerken op deze website worden vermeld, zijn deze zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke etiketteringswetgeving en, indien van toepassing, de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar.

Mochten we per ongeluk copyrights of copyrights hebben geschonden, dan gebeurde dit zonder het te weten. In dit geval vragen we om korte informatie en zullen we de bijbehorende afbeelding / informatie verwijderen of markeren.
Let in dit verband op uw:

Plicht om schade te beperken / voorkomen
In geval van verschillen in merken en handelsmerken, auteursrechten of auteursrechten, mededingingsrecht en domeingeschillen, enz., Vragen wij u om vooraf contact met ons op te nemen om onnodige juridische geschillen en kosten te vermijden. Juridische kostenopgaven (of dergelijke), zonder voorafgaand contact met ons, worden afgewezen als ongegrond in de zin van de verplichting om schade te verminderen of te voorkomen.

Spam / verzenden van advertenties
Het vermelden van namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen in de opdruk is geen vereiste voor het verzenden van ongevraagde informatie. Bij overtreding van dit verbod behouden wij ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzender.

Verwijzingen naar andere websites
Deze pagina bevat links naar websites van andere providers. Wij wijzen er hierbij uitdrukkelijk op dat wij geen invloed hebben op de inhoud en vormgeving van deze webpagina's en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid. De exploitanten zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's.

Naar de startpagina gaan
klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00